www.5197.com校园频道_提供校园大赛,助学方案,校园大使,校园运动-www.5197.com

校园精选

财会资讯

理解更多 >
运动日历
201910
 • 周日
 • 周一
 • 周二
 • 周三
 • 周四
 • 周五
 • 周六
 • 30廿四
 • 31廿五
 • 1廿六
 • 2廿七
 • 3廿八
 • 4廿九
 • 5
 • 6尾月
 • 7初二
 • 8初三
 • 9初四
 • 10初五
 • 11初六
 • 12初七
 • 13初八
 • 14初九
 • 15初十
 • 16十一
 • 17十二
 • 18十三
 • 19十四
 • 20十五
 • 21十六
 • 22十七
 • 23十八
 • 24十九
 • 25廿
 • 26廿一
 • 27廿二
 • 28廿三 “一百天改动本人”,参加2019年终级管帐职称备考方案
 • 29廿四
 • 30廿五
 • 31廿六
 • 1廿七
 • 2廿八
 • 1月朔
 • 2初二
 • 3初三
 • 4初四
 • 5初五
 • 6初六
 • 7初七
 • 8初七
 • 9初七
 • 10初七
 • 11初七
 • 12初七
 • 13初七
 • 14初七
 • 15初七
 • 16初七我在办运动运动
 • 17初七
 • 18初七
 • 19初七
 • 20初七
 • 21初七
 • 22初七
 • 23初七
 • 24初七
 • 25初七
 • 26初七
 • 27初七
 • 28初七
 • 29初七
 • 30初七
 • 1初七
 • 2初七
 • 3初七
 • 4初七
 • 5初七
 • 1月朔
 • 2初二
 • 3初三
 • 4初四
 • 5初五
 • 6初六
 • 7初七
 • 8初七
 • 9初七
 • 10初七
 • 11初七
 • 12初七
 • 13初七
 • 14初七
 • 15初七
 • 16初七我在办运动运动
 • 17初七
 • 18初七
 • 19初七
 • 20初七
 • 21初七
 • 22初七
 • 23初七
 • 24初七
 • 25初七
 • 26初七
 • 27初七
 • 28初七
 • 29初七
 • 30初七
 • 1初七
 • 2初七
 • 3初七
 • 4初七
 • 5初七
 • 1月朔
 • 2初二
 • 3初三
 • 4初四
 • 5初五
 • 6初六
 • 7初七
 • 8初七
 • 9初七
 • 10初七
 • 11初七
 • 12初七
 • 13初七
 • 14初七
 • 15初七
 • 16初七我在办运动运动
 • 17初七
 • 18初七
 • 19初七
 • 20初七
 • 21初七
 • 22初七
 • 23初七
 • 24初七
 • 25初七
 • 26初七
 • 27初七
 • 28初七
 • 29初七
 • 30初七
 • 1初七
 • 2初七
 • 3初七
 • 4初七
 • 5初七
 • 29廿七
 • 1建党节
 • 2三十
 • 3六月
 • 4初二
 • 5初三
 • 6初四
 • 7小暑
 • 8初六
 • 9初七
 • 10初八
 • 11初九
 • 12初十
 • 13十一
 • 14十二
 • 15十三
 • 16十四
 • 17十五
 • 18十六
 • 19十七
 • 20十八
 • 21十九
 • 22二十
 • 23大暑
 • 24廿二
 • 25廿三
 • 26廿四
 • 27廿五
 • 28廿六
 • 29廿七
 • 30廿八澳门新葡新京上市周年岁念日
 • 31廿九
 • 1建军节
 • 2初二
 • 3初三
 • 28廿六
 • 29廿七
 • 30廿八
 • 31廿九
 • 1建军节《决胜财政职场》出售
 • 2初二
 • 3初三
 • 4初四
 • 5初五校园大使招募方案启动
 • 6初六
 • 7七夕节
 • 8立秋
 • 9初九
 • 10初十
 • 11十一
 • 12十二
 • 13十三
 • 14十四
 • 15中元节
 • 16十六
 • 17十七
 • 18十八
 • 19十九
 • 20二十
 • 21廿一
 • 22廿二
 • 23廿三
 • 24廿四
 • 25廿五
 • 26廿六
 • 27廿七
 • 28廿八
 • 29廿九
 • 30八月
 • 31初二
 • 1月朔
 • 2初二
 • 3初三
 • 4初四
 • 5初五
 • 6初六
 • 7初七
 • 8初七
 • 9初七
 • 10初七
 • 11初七
 • 12初七
 • 13初七
 • 14初七
 • 15初七
 • 16初七我在办运动运动
 • 17初七
 • 18初七
 • 19初七
 • 20初七
 • 21初七
 • 22初七
 • 23初七
 • 24初七
 • 25初七
 • 26初七
 • 27初七
 • 28初七
 • 29初七
 • 30初七
 • 1初七
 • 2初七
 • 3初七
 • 4初七
 • 5初七
 • 1月朔
 • 2初二
 • 3初三
 • 4初四
 • 5初五
 • 6初六
 • 7初七
 • 8初七
 • 9初七
 • 10初七
 • 11初七
 • 12初七
 • 13初七
 • 14初七
 • 15初七
 • 16初七我在办运动运动
 • 17初七
 • 18初七
 • 19初七
 • 20初七
 • 21初七
 • 22初七
 • 23初七
 • 24初七
 • 25初七
 • 26初七
 • 27初七
 • 28初七
 • 29初七
 • 30初七
 • 1初七
 • 2初七
 • 3初七
 • 4初七
 • 5初七

助学方案

收费课程与册本 考据、失业零本钱
财会证书备考指点 练习引荐口试干货 丰盛的助学奖学金
收费课程 收费课本 助学奖金 收费支付

财会大赛

“www.5197.com杯”第九届天下校园财会大赛是由中国初等教诲学会初等财经教诲分会指点,澳门新葡新京(CDEL)主理的又一次范围更大、愈加标准的天下性财会竞赛。大赛以财会知识和技艺为次要竞技内容,承袭地下、公道、公平的准绳,为参赛选手和高校提供一个标准化、专业化的比赛平台和自我展示的舞台。

大赛已停止至天下总决赛阶段 检查概况

决赛奖项设置

特等奖

10000元现金+5000元学习用度、获奖证书+奖杯、精巧留念品

一等奖

5000元现金+3000元学习用度、获奖证书+奖杯、精巧留念品

二等奖

3000元现金+2000元学习用度、获奖证书+奖杯、精巧留念品

三等奖

1000元现金、获奖证书+奖杯、精巧留念品

第八届大赛赛队风范展现

理解更多
校园大使
学习资源 练习证明 薪资嘉奖 才能生长 立刻请求 >
荣誉展现

征询
德律风

400-810-4588

零根底无忧
Baidu
sogou